Coby werkt als gedragstherapeutisch werker bij GGz Hulp Online. Na haar opleiding als psychiatrisch verpleegkundige heeft zij lange tijd in de directe patiëntenzorg op verschillende afdelingen van GGz Centraal gewerkt, waarvan de laatste jaren op een afdeling voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. Na haar opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker, heeft zij samen met twee collega’s een deeltijdbehandeling voor volwassenen met ASS opgezet.

Het afgelopen jaar heeft Coby het werken bij de deeltijdbehandeling voor volwassenen met ASS gecombineerd met werken bij GGz Hulp Online, waarna ze nu de overstap maakt naar volledig online werken.

Wat is cognitieve gedragstherapie?
Cognitieve gedragstherapie (cgt) is een vorm van psychotherapie die actief en doelgericht is. Je doet cgt met een therapeut. Samen breng je je probleem in kaart, ga je aan de slag om je doelen te bereiken en de controle over je problemen te vergroten. Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen uit te proberen, verander je gedachten en gedrag die jou in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminder je negatieve gevoelens. (bron: https://www.cognitievegedragstherapie.nl/home). Cgt is dus een actieve therapie waarmee je in het dagelijkse leven aan de slag gaat. Door dat oefenen leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt.

Wat doet een gedragstherapeutisch werker?
Een cognitief gedragstherapeutisch werker is een hulpverlener op HBO-niveau die cgt-technieken uitvoert. Het gaat hierbij om protocollaire en wetenschappelijk onderbouwde technieken zoals bijvoorbeeld het vergroten van inzicht door het maken van G-schema’s (het registreren van gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag), het uitdagen van gedachten, het opstellen (en eventueel samen uitvoeren) van exposure-oefeningen en gedragsexperimenten. Ook het geven van psychoeducatie, het samen opstellen van signaleringsplannen en het werken aan sociale vaardigheden kunnen onderdeel zijn van de behandeling. 

Word je vaak ingezet bij behandelingen? Kun je een voorbeeld noemen hoe jij een behandeling ondersteunt?
Mijn inzet bij de verschillende behandelingen is wisselend. Soms wordt mijn inzet gevraagd vanaf de start van een behandeling (bijvoorbeeld wanneer iemand meer geactiveerd moet worden), soms sluit ik in een later fase aan wanneer het gaat om het opstellen en uitvoeren van exposure-oefeningen en gedragsexperimenten.
Er zijn veel verschillende manieren waarop de behandeling ondersteund kan worden. Bijvoorbeeld door het (samen met de cliënt) doen van verschillende oefeningen om te wennen aan lichamelijke gevoelens (zoals over-ademen, duizeligheid, evenwicht) en te ervaren dat de cliënt deze gevoelens aankan. Daarnaast zijn er cliënten waarbij ik de dag na een traumabehandeling bij mijn collega’s ‘incheck’ om te bespreken hoe het met hen gaat, na te bespreken wat zij uit die sessie mee hebben genomen en door bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen met hen te doen. Met andere cliënten werk ik samen om een signaleringsplan op te stellen, een weekplanning te maken of G-schema’s uit te werken en na te bespreken. 

Wat is het grootste obstakel dat je binnen het vak bent tegengekomen?
Grote obstakels ben ik (nog) niet tegengekomen. Soms is het zoeken naar een creatieve manier om bepaalde oefeningen online uit te voeren of om te bedenken hoe iemand die zijn of haar huiswerkopdrachten vergeet te maken, hier wel actiever in wordt. 

Haal je genoeg voldoening uit je werk? Hoe doe je dat?
Het werken levert mijn veel voldoening op. De intensieve contacten met de gemotiveerde cliënten en de fijne samenwerking met mijn collega’s zorgen ervoor dat ik veel voldoening uit mijn werk haal. Het is motiverend om te zien dat veel cliënten in een relatief korte tijd doelen behalen en weer verder kunnen. Daarnaast is het team hecht, en is er altijd wel een collega beschikbaar voor een praatje, luisterend oor of advies of een chat via Teams. 

Is het betrekken van een gedragstherapeutisch werker in een behandeling volgens jou altijd een aanvulling? Waarom wel/niet?
Qua ondersteuning van de behandeling denk ik dat een cgw-er breed inzetbaar is. Ook voor de meer praktische zaken, zoals het opstellen van een dagindeling of het maken en bijstellen van een signaleringsplan. Hierdoor kan de cliënt meerdere keren per week behandelafspraken hebben, waardoor de behandeling geïntensiveerd wordt.