Als je een nare en ingrijpende gebeurtenis hebt meegemaakt, kan dat op een later tijdstip in je leven nog veel last veroorzaken. We spreken van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als je langer dan een maand na de traumatische gebeurtenis klachten hebt. GGz Hulp Online biedt behandeling voor deze klachten.

BEHANDELING TRAUMA

Een posttraumatische stressstoornis is goed te behandelen. Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar, waaronder cognitieve gedragstherapie en EMDR. Doel van deze behandelingen is dat je de ingrijpende gebeurtenis verwerkt, waardoor je rust in je hoofd zult krijgen en beter kunt functioneren.

GGz Hulp Online biedt PTSS behandeling aan mensen vanaf 18 jaar, die als gevolg van een trauma of ingrijpende gebeurtenis een of meerdere van de volgende klachten hebben:

  • herbelevingen (flashbacks) of nachtmerries
  • schrikachtigheid of woede-uitbarstingen
  • somberheid
  • de neiging om bepaalde personen of plekken te vermijden die aan het trauma doen denken.

Deze klachten veroorzaken behoorlijk wat beperkingen in je dagelijkse functioneren. Bijvoorbeeld op je werk of in je privéleven. We bieden ook behandeling aan mensen die lijden aan de gevolgen van vroegkinderlijke en langdurige heftige ervaringen.

Nadat je je hebt aangemeld wordt jou aanmelding getriageerd. Indien wij (net als jouw huisarts) denken dat een behandeling voor jou bij GGz Hulp Online passend is, nemen wij binnen een aantal werkdagen contact met je op voor het plannen van de intake. Dit is meestal binnen een week. Samen met jou bespreken wij wat het meest geschikte tijdstip is. Ook wordt je op weg geholpen in onze online omgeving.

Een intake kan spannend en emotioneel zijn. Dat beseffen onze hulpverleners maar al te goed. Zij zorgen ervoor dat je je veilig en vertrouwd voelt om over je problemen te praten. De intake bestaat uit twee gesprekken. Deze vinden direct na elkaar plaats. Online.

Tijdens het eerste gesprek verhelder jij samen met een psycholoog de problemen of klachten waar je in je dagelijkse leven mee worstelt. Ook krijg je uitleg over GGz Hulp Online en onze werkwijze.

In het tweede gesprek ga je verder de diepte in met een klinisch psycholoog of psychiater. Daarna bepaal je samen welk traject het beste bij jou past. Als jíj daar vertrouwen in hebt, geeft de behandelaar die je hebt ontmoet tijdens het intakegesprek samen met jou ook de verdere behandeling vorm.

We staan naast je, zijn flexibel in onze planning en tijd en werken met jou samen om je klachten te verminderen. We houden rekening met je leefomgeving en je werksituatie. Wij vinden het belangrijk jou te steunen je leven op een voor jou waardevolle manier vorm te geven. De behandelingen die we aanbieden zijn onderzocht en effectief gebleken en we sluiten zo goed mogelijk aan bij wie jij bent.

Een posttraumatische stressstoornis is goed te behandelen. Hiervoor zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk. Het doel van de behandeling is dat je de ingrijpende gebeurtenis verwerkt, waardoor je rust in je hoofd zult krijgen en beter kunt functioneren.

Na vaststelling van de post traumatische stressstoornis, kunnen wij je verder behandelen binnen GGz Hulp Online. Als deze hoogintensieve online behandeling de geschikte vorm voor je is.

Een behandeling binnen GGz Hulp Online duurt doorgaans maximaal drie maanden.

Traumabehandeling bieden we in fases aan. Elk fase heeft andere doelen. En bij iedere fase kunnen we verschillende behandelonderdelen inzetten. De behandelaar legt jou verder uit wat dit inhoudt. Denk bijvoorbeeld aan EMDR, cognitieve gedragstherapie, een module ‘zelfbeeld’, een module ‘rouw’ of de module ‘slapen’.

Het effect van de behandeling op je klachten meten wij door middel van vragenlijsten; dat noemen we ROM (Routine Outcome Monitoring). Ook kijkt je behandelaar regelmatig of jullie nog op het goede spoor zitten. Daarnaast evalueren wij regelmatig het verloop van de behandeling.

Aan het eind van de behandeling kijk je terug met je behandelaar. Deels door klachtenlijsten in te vullen, deels door terug te blikken op hoe de behandeling is gegaan. Wij vragen jou ook een evaluatieformulier (cliënttevredenheidsmeter) in te vullen.

Mocht ondanks alle inspanning de behandeling onvoldoende effect hebben gehad, dan kijken wij samen met jou waar je verder hulp bij nodig hebt.

De zwaarte van de behandeling kan verschillen. Van eens per week tot meerdere keren per week. Afhankelijk van de behoefte zie je naast je regiebehandelaar één of meer behandelaren. Met hen spreek je uiteraard af op welke dag en op welk tijdstip de behandeling plaatsvindt. En wanneer je je huiswerk maakt.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het programma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

  • veilig met je behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
  • online behandelmodules volgen en huiswerkopdrachten maken
  • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken

ZELFTEST TRAUMA

Weet je niet of onze hulp wat voor je is? Doe de zelftest.

WAT VIND JE VAN ONZE ZORG?

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, evaluaties met je behandelaar en een kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.

ORIËNTEREND GESPREK / AANMELDEN

Vraag nu een kosteloos oriënterend gesprek aan met een psycholoog of meld je direct aan.

Ik ben blij dat mijn huisarts mij wees op het bestaan van GGz Hulp Online. Via de website kwam ik er snel achter dat dit wel wat voor mij zou kunnen zijn. Nadat ik het contactformulier had ingevuld, werd ik binnen een dag gebeld voor het plannen van een intakegesprek!

VRAGEN & CONTACT

Heb je een vraag voor ons? Vul het contactformulier in en krijg binnen één werkdag een reactie.