Heb je psychische klachten en zoek je hulp? Dan is het verstandig om eerst met jouw huisarts te gaan praten. Hij/zij kan kijken wat er aan de hand is en welke hulp het beste bij jou past.

Bij lichte problemen kan de huisarts of de praktijkondersteuner (POH-ggz) zelf hulp bieden of je verwijzen naar de basis ggz. GGz Hulp Online biedt specialistische ggz voor mensen vanaf 18 jaar. Dat is voor de meer ingewikkelde en zwaardere problemen. Hiervoor is altijd een verwijzing van een (huis)arts.

 • we kijken eerst waar je tegenaan loopt en op welke gebieden je hulp nodig hebt
 • vervolgens stellen we samen een behandelplan op met heldere en haalbare doelen

 • je krijgt op maat online opdrachten

 • jouw behandelaar volgt jouw voortgang

 • hij/zij heeft regelmatig contact met je en stuurt waar nodig op tijd bij

 • jij weet precies waaraan je moet werken waardoor je – met kleine stappen – snel resultaat kunt boeken

 • alle informatie slaan wij op in jouw persoonlijke online dossier

 • jij bent eigenaar van je online dossier en bepaalt zelf met wie je wat deelt

 • jouw online dossier blijft toegankelijk, ook al is je behandeling afgerond

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

We staan naast je, zijn flexibel in onze planning en tijd en werken met jou samen om je klachten te verminderen. We houden rekening met je leefomgeving en je werksituatie. Ook vinden wij het belangrijk je te steunen om jouw leven op een voor jou waardevolle manier vorm te geven. De behandelingen die we aanbieden zijn onderzocht en effectief gebleken. We sluiten zo goed mogelijk aan bij wie jij bent.

ORIËNTEREND GESPREK / AANMELDEN

Vraag nu een kosteloos oriënterend gesprek aan met een psycholoog of meld je direct aan.

KOSTEN EN VERGOEDING

Een behandeling bij ons kost uiteraard geld. Wie betaalt deze kosten en hoe gaat dat in zijn werk?

Voor iedere verzekerde in Nederland geldt een verplicht eigen risico. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. Je kunt dit nalezen in je zorgverzekeringspolis. Dit verplichte eigen risico geldt zowel voor geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg.

Er zijn verschillende betalingsstromen:

 • je zorgverzekeraar betaalt de zorg die onder de Zorgverzekeringwet (Zvw) valt, de ‘geneeskundige’ ggz
 • je betaalt de zorg zelf als je niet verzekerd bent bij een reguliere zorgverzekeraar

Je behandeling – vanuit huis, poliklinisch én in de kliniek tot 1095 dagen (3 jaar) – valt de eerste drie jaar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Je zorgverzekeraar vergoed de kosten vanuit de basisverzekering. Voor behandeling in de ggz geldt een (verplicht) eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen en voorwaarden kunt je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar.

De eerste drie jaar dat je bij ons in behandeling bent vergoed de Zvw de behandeling. Hoe gaat dit in zijn werk?

DBC en zorgzwaartepakket
Op het moment dat je bij ons in behandeling komt openen wij een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). In een DBC staat in (landelijk voorgeschreven) codes welke diagnose is gesteld en welke behandeling je krijgt. In de DBC registreren we alle tijden die we aan je behandeling besteden. Zowel directe als indirecte tijd.

Een DBC mag maximaal 365 dagen, één jaar, open staan. Is na dat jaar je behandeling vanuit huis nog niet klaar? Dan openen we een nieuwe DBC. Ben je na dit jaar in de kliniek opgenomen? Dan vergoedt de zorgverzekeraar nog steeds je behandeling. Alleen doet de verzekeraar dit dan niet meer op basis van een DBC maar op basis van een zorgzwaartepakket. De zorg valt nu onder de langdurige geestelijke gezondheidszorg (LGGZ).

Wat staat er op je factuur?
Nadat je DBC is afgesloten sturen we een factuur naar je zorgverzekeraar. In de prijs zitten alle kosten die direct of indirect met de zorg te maken hebben.

 • directe tijd
  Dit zijn de rechtstreekse contacten van u met je behandelaar. Dat kunnen ‘face-to-face’ gesprekken zijn, maar ook telefoontjes of e-health contacten.
 • indirecte tijd
  Dit is de tijd die we buiten jouw zicht aan je behandeling besteden. Je kunt hierbij denken aan het voorbereiden/bijhouden van je dossier, registratie en rapportage, overleg met collega’s.

Uw zorgverzekeraar is verplicht om u een gedetailleerd overzicht te verstrekken van alle betalingen.

Eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt per kalenderjaar een eigen risico voor gemaakte zorgkosten aan de zorgverzekeraar terug. Dit is het verplichte eigen risico van de basisverzekering. Huisartsenzorg is hiervan uitgesloten. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. Je kunt dit nalezen in je zorgverzekeringspolis. Heb je gekozen voor een hoger eigen risico op je zorgverzekering? Dan geldt vanzelfsprekend het hogere bedrag. Dit verplichte eigen risico geldt zowel voor geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg.

In sommige gevallen kunt u compensatie krijgen voor het eigen risico. Dit is echter afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Vraagt u bij uw gemeente na of zij een compensatie biedt voor het eigen risico.

Vragen over je factuur?
Heb je vragen over je factuur? Neem dan contact op met de medische administratie van de locatie waar je in behandeling bent. Vragen over de hoogte of het innen van het eigen risico kunnen wij niet beantwoorden. Met deze vragen kun je terecht bij je zorgverzekeraar.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars intensieve gesprekken gevoerd om een overeenkomst voor 2020 af te sluiten. Met de zorgverzekeraars ASR, CZ en Menzis hebben wij inmiddels een formele overeenkomst 2020 afgesloten en met de zorgverzekeraars Caresq, DSW, VGZ, VRZ Zorginkoop en Zilveren Kruis zijn wij tot een mondeling akkoord gekomen.
De verwachting is dan ook dat wij net als in 2019 met alle zorgverzekeraars een contract gaan sluiten. Zodra deze laatste overeenkomsten ook formeel rond zijn, melden wij dit hier. Je kunt ook je zorgverzekeraar raadplegen voor verdere informatie.

Vind je de wachttijd te lang? Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Wij proberen je binnen een week na je aanmelding te spreken. Als je de wachttijd toch te lang vindt, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om zorgbemiddeling. Wij mogen zorgbemiddeling ook aanvragen voor cliënten, als we het maximaal te declareren bedrag van dat jaar hebben bereikt.

WAT VIND JE VAN ONZE ZORG?

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, evaluaties met je behandelaar en een kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief.

‘Zo kun je je mening achterlaten op Zorgkaart Nederland. Andere cliënten gingen je al voor!’ Dit erin laten staan? Je wilt dat patiënten alleen de verhalen kunnen lezen, en voorkomen dat er reacties geplaatst worden door mensen die niet bij ons in behandeling zijn geweest.

Er werd goed naar me geluisterd. Ik heb veel tips en tricks gekregen en de opdrachten sloten goed aan op waar ik tegenaan loop. Op korte termijn heb ik grote stappen gemaakt in de goede richting!

VRAGEN & CONTACT

Heb je een vraag voor ons? Vul het contactformulier in en krijg binnen één werkdag een reactie.