Voel je je iedere dag en al lange tijd (ernstig) somber? En kun je jezelf hier niet overheen zetten? Je hebt geen zin meer om dingen te ondernemen en er is niets wat je kan opvrolijken? Dan heb je misschien een depressie. Een depressie gaat soms voorbij, maar meestal niet vanzelf. De ene depressie is ernstiger dan de andere. Je kunt bij ons terecht voor behandeling.

Depressies komen veel voor. De kans dat je ooit een ernstige depressie krijgt is zelfs 1 op 20, en in het algemeen hebben vrouwen vaker last van een depressie dan mannen. Ook kinderen en ouderen kunnen een depressie krijgen. Een depressie kan kort duren, maar ook maanden of zelfs jaren duren. Als je minstens twee jaar depressief bent spreken we van een chronische depressie

depressieve stoornis

BEHANDELING DEPRESSIE

Een depressie is goed te behandelen, mits de depressie symptomen in een vroeg stadium worden ontdekt. In sommige gevallen gaat een depressie vanzelf over, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Als een depressie niet behandeld wordt loop je het risico om een ernstige depressie te krijgen. Voor de behandeling en begeleiding van mensen met een depressieve stoornis hebben wij een zorgprogramma ontwikkeld. Binnen dit programma kunnen we kiezen uit verschillende modules. Je kunt hierbij denken aan gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een ernstige stemmingsstoornis, die het dagelijks functioneren verstoort. Het gaat om mensen met een depressie of mensen met stemmingsklachten, bij wie de klachten zich met tussenpozen herhalen.

Er is sprake van een depressieve stoornis als je gedurende tenminste twee weken last hebt van minimaal 5 van de volgende symptomen:

 • een sombere stemming
 • vermindering van interesse of plezier
 • verminderde of toegenomen eetlust en/of gewicht
 • slaapproblemen
 • onrust of remmingen
 • moeheid of energieverlies
 • het gevoel hebben waardeloos te zijn of schuldgevoelens hebben
 • problemen met nadenken of concentreren
 • denken aan de dood of zelfdoding

Tevens behandelen we stemmingsklachten, die zich met tussenpozen herhalen.

Na vaststelling van de diagnose depressieve stoornis, kunnen wij je verder behandelen bij GGz Hulp Online. Als dit de geschikte vorm van behandelen voor je is.

Een depressie heeft ook invloed op het leven van je naasten. We betrekken hen ook graag bij de behandeling. Uiteraard in overleg met jou.
Je krijgt in de online behandeling een psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog en een vaste behandelaar.
De psychiater is de regiebehandelaar Hij is verantwoordelijk voor de behandeling met medicijnen. Samen met je vaste behandelaar – en zo mogelijk je naasten – stel je behandeldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en in het dossier. We kunnen pas behandelen als jij en de behandelaar het eens zijn over het behandelplan.

Na drie maanden evalueren we het resultaat. Met jou, je naasten, en de vaste behandelaar samen. Dan kijken we of we de behandeldoelen moeten bijstellen, de behandeling kunnen afsluiten of je kunnen doorverwijzen naar een poliklinische behandeling bij jou in de buurt. We gebruiken hierbij de zogenaamde ROM vragenlijsten.

 • We staan naast je, zijn flexibel in onze planning en tijd en werken met jou samen om je klachten te verminderen. We houden rekening met je leefomgeving en je werksituatie.
 • We streven ernaar dat jij en je naasten weten wat een depressieve stoornis is. En wat de invloed van deze aandoening kan zijn op jou en je omgeving.
 • En we kijken samen hoe je een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen. We sluiten zo goed mogelijk aan bij wie jij bent.
 • De behandelingen die we aanbieden zijn onderzocht en effectief gebleken.

Na vaststelling van de diagnose depressieve stoornis, kunnen wij je verder behandelen binnen GGz Hulp Online. Als deze hoogintensieve online behandeling de geschikte vorm voor je is. Een behandeling binnen GGz Hulp Online duurt doorgaans drie maanden. Binnen deze behandeltijd, hebben we verschillende behandelmogelijkheden. Bij de start van de behandeling bespreek je met de behandelaar je behandeldoelen, zoals bijvoorbeeld verminderen van de kenmerken van de ziekte

 • voorkomen van het ontstaan van nieuwe depressieve periodes
 • vergroten van therapietrouw
 • aanleren van ‘zelfmanagement’
 • bevorderen en versterken van eigen regie
 • handhaven en/of verbeteren van maatschappelijk functioneren

Om deze te behalen, kiezen jullie samen de meest geschikte behandelmodules. Een depressie heeft ook invloed op het leven van je naasten. We betrekken hen ook graag bij de behandeling. Uiteraard in overleg met jou. Het effect van de behandeling op je klachten meten wij door middel van vragenlijsten; dat noemen we ROM (Routine Outcome Monitoring). Ook kijkt je behandelaar regelmatig of jullie nog op het goede spoor zitten. Daarnaast evalueren wij regelmatig het verloop van de behandeling. Aan het eind van de behandeling kijk je terug met je behandelaar. Deels door klachtenlijsten in te vullen, deels door terug te blikken op hoe de behandeling is gegaan. Wij vragen jou ook een evaluatieformulier (cliënttevredenheidsmeter) in te vullen. Mocht ondanks alle inspanning de behandeling onvoldoende effect hebben gehad, dan kijken wij samen met jou waar je verder hulp bij nodig hebt.

Binnen dit zorgprogramma bieden we verschillende behandelmodules aan.
Standaardmodules zijn:

 • psycho-educatie; ofwel uitleg over de ziekte en hoe je ermee om kunt gaan
 • activering/dagstructurering
 • consult over medicatie (dit bieden wij vaak voorafgaand aan de behandeling)
 • psychotherapie

Daarnaast kunnen we aanvullende modules inzetten, zoals:

 • relatietherapie
 • mindfulness voor mensen met depressie
 • sociale vaardigheidstraining
 • assertiviteitstraining
 • training impulsregulatie
 • training emotieregulatie
 • herstelgerichte activiteiten

Samen met de behandelaar kijk je welke behandeling het beste bij je past.

Bij GGz Hulp Online bieden we onze zorg binnen drie maanden. Dit gebeurt ook helemaal online. Met je behandelaar bespreek je dan hoe vaak per week je elkaar ziet, welke behandelaren je ziet en hoe lang de sessies zijn. Ook krijg je wel eens huiswerk mee. Dat bespreek je van tevoren met je behandelaar. Je kunt ondersteuning krijgen bij het maken van je huiswerk. Jij mag zelf bepalen op welke dag en welk uur je afspreekt met één van onze behandelaren.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het programma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

 • veilig met je behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • online behandelmodules volgen en huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken

ZELFTEST DEPRESSIEVE STOORNIS

Weet je niet of onze hulp wat voor je is? Doe de zelftest.

WAT VIND JE VAN ONZE ZORG?

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, evaluaties met je behandelaar en een kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.

ORIËNTEREND GESPREK / AANMELDEN

Vraag nu een kosteloos oriënterend gesprek aan met een psycholoog of meld je direct aan.

Ik ben zeer tevreden over de behandelingen de afgelopen drie maanden. Het was zeer heftig, maar erna lucht het op.”

VRAGEN & CONTACT

Heb je een vraag voor ons? Vul het contactformulier in en krijg binnen één werkdag een reactie.