Angst is een veel voorkomend probleem. Als je angstig bent heb je de neiging sommige situaties te vermijden. Dit geeft op korte termijn verlichting van je gevoel van angst, maar op de langere termijn breidt de angst zich verder uit. Vermijding houdt angst in stand.
We spreken van een angststoornis als de angstklachten het dagelijkse functioneren belemmeren of een gevoel van lijden veroorzaken. Dit kan er toe leiden dat je leefwereld steeds kleiner wordt en je minder plezier uit het leven haalt.

BEHANDELING ANGSTSTOORNISSEN

Hoe behandelen wij angststoornissen?
Het goede nieuws is dat angststoornissen heel goed te behandelen zijn. In de behandeling leer je hoe je de negatieve angstgedachten ombuigt naar positieve, helpende gedachten. Ook leer je stap voor stap hoe je jouw vermijdingsgedrag doorbreekt en de confrontatie met je angst aan kunt gaan. Het doel hiervan is dat jij weer de baas wordt over je eigen angstgevoelens en de dingen weer kunt doen die je eerder niet durfde.

GGz Hulp Online helpt je te kiezen uit verschillende behandelopties. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen. Aan het eind van de behandeling leer je hoe je kunt voorkomen dat de angstklachten weer terugkomen.

Voor mensen met:

 • een paniekstoornis, met plein- of straatvrees (agorafobie)
 • een sociale angststoornis
 • een piekerstoornis (gegeneraliseerde angststoornis)
 • een specifieke fobie
 • een dwangstoornis
 • verzameldwang
 • een stoornis in de lichaamsbeleving
 • ziektevrees
 • angst of dwang op andere gebieden dan hierboven genoemd

Nadat je je hebt aangemeld wordt jou aanmelding getriageerd. Indien wij (net als jouw huisarts) denken dat een behandeling voor jou bij GGz Hulp Online passend is, nemen wij binnen een aantal werkdagen contact met je op voor het plannen van de intake. Dit is meestal binnen een week. Samen met jou bespreken wij wat het meest geschikte tijdstip is. Ook wordt je op weg geholpen in onze online omgeving.

Een intake kan spannend en emotioneel zijn. Dat beseffen onze hulpverleners maar al te goed. Zij zorgen ervoor dat je je veilig en vertrouwd voelt om over je problemen te praten. De intake bestaat uit twee gesprekken. Deze vinden direct na elkaar plaats. Online.

Tijdens het eerste gesprek verhelder jij samen met een psycholoog de problemen of klachten waar je in je dagelijkse leven mee worstelt. Ook krijg je uitleg over GGz Hulp Online en onze werkwijze.

In het tweede gesprek ga je verder de diepte in met een klinisch psycholoog of psychiater. Daarna bepaal je samen welk traject het beste bij jou past. Als jíj daar vertrouwen in hebt, geeft de behandelaar die je hebt ontmoet tijdens het intakegesprek samen met jou ook de verdere behandeling vorm.

 • We staan naast je, zijn flexibel in onze planning en tijd en werken met jou samen om je klachten te verminderen. We houden rekening met je leefomgeving en je werksituatie.
 • We streven ernaar dat jij en je naasten weten wat een angststoornis is. En wat de invloed van deze aandoening kan zijn op jou en je omgeving.
 • En we kijken samen hoe je een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen. We sluiten zo goed mogelijk aan bij wie jij bent.
 • De behandelingen die we aanbieden zijn onderzocht en effectief gebleken.

Na vaststelling van de diagnose sociale fobie, specifieke fobie (angst voor honden bijvoorbeeld), paniekstoornis of gegeneraliseerde angststoornis (piekerstoornis), kunnen wij je verder behandelen binnen GGz Hulp Online.

Als deze hoogintensieve online behandeling de geschikte vorm voor je is.

Een behandeling binnen GGz Hulp Online duurt doorgaans drie maanden. Binnen deze behandeltijd, hebben we verschillende behandelmogelijkheden. Bij de start van de behandeling bespreek je met de behandelaar je behandeldoelen, zoals bijvoorbeeld:

 • verminderen van de kenmerken van de ziekte
 • vergroten van therapietrouw
 • aanleren van ‘zelfmanagement’
 • bevorderen en versterken van eigen regie
 • handhaven en/of verbeteren van maatschappelijk functioneren

Om deze te behalen, kiezen jullie samen de meest geschikte behandelmodules.

Een angststoornis heeft ook invloed op het leven van je naasten. We betrekken hen ook graag bij de behandeling. Uiteraard in overleg met jou.

Het effect van de behandeling op je klachten meten wij door middel van vragenlijsten; dat noemen we ROM (Routine Outcome Monitoring). Ook kijkt je behandelaar regelmatig of jullie nog op het goede spoor zitten. Daarnaast evalueren wij regelmatig het verloop van de behandeling.

Aan het eind van de behandeling kijk je terug met je behandelaar. Deels door klachtenlijsten in te vullen, deels door terug te blikken op hoe de behandeling is gegaan. Wij vragen jou ook een evaluatieformulier (cliënttevredenheidsmeter) in te vullen.

Mocht ondanks alle inspanning de behandeling onvoldoende effect hebben gehad, dan kijken wij samen met jou waar je verder hulp bij nodig hebt.

We werken aan jouw behandeldoelen door middel van verschillende behandelmodules. Bijvoorbeeld gesprekken, therapieën of trainingen. Sommige modules zijn standaard en er zijn keuzemodules.

De behandeling is meestal gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Afhankelijk van o.a. de ernst van de klachten, eventuele andere problemen en eerdere behandelervaringen kiezen we samen de meest passende behandeling.

Cognitieve behandeling
Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om een klachtgerichte behandeling. De nadruk ligt op de samenhang van gedachten, gevoelens en gedrag die met je angstklachten te maken hebben. Je leert de gedachten waar te nemen, te analyseren en te veranderen. Verder maken we samen een oefenprogramma. Hiermee ga je jezelf stapsgewijs blootstellen aan de situaties die angst oproepen. Dit noemen we ‘exposure’. Door exposure neemt de angst na verloop van tijd af.
Sommige mensen hebben naast angstklachten last van andere problemen. Zoals afhankelijkheid, perfectionisme, relatieproblemen, onverwerkte trauma’s of gestagneerde rouw. Als het nodig is besteden wij hier in de behandeling ook aandacht aan.

Herstel
Daarnaast besteden we aandacht aan je sociale herstel en kijken we hoe het gaat op je werk. Aan ons team is een ervaringsdeskundige verbonden die jou, als dit gewenst is, helpt je herstel zelf ter hand te nemen.

Bij GGz Hulp Online bieden we onze zorg binnen drie maanden. Dit gebeurt ook helemaal online. Met je behandelaar bespreek je dan hoe vaak per week je elkaar ziet, welke behandelaren je ziet en hoe lang de sessies zijn. Ook krijg je wel eens huiswerk mee. Dat bespreek je van tevoren met je behandelaar. Je kunt ondersteuning krijgen bij het maken van je huiswerk. Jij mag zelf bepalen op welke dag en welk uur je afspreekt met één van onze behandelaren.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het programma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

 • veilig met je behandelaar communiceren via beeldbellen en chat
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • online behandelmodules volgen en huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken

ZELFTEST ANGST

Weet je niet of onze hulp wat voor je is? Doe de zelftest.

WAT VIND JE VAN ONZE ZORG?

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, evaluaties met je behandelaar en een kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.

ORIËNTEREND GESPREK / AANMELDEN

Vraag nu een kosteloos oriënterend gesprek aan met een psycholoog of meld je direct aan.

Ik ben er nog lang niet. Dat werd ook niet verwacht. Maar ik ben een heel eind in de goede richting geholpen en ik heb al het gereedschap meegekregen om het zelf af te maken.

VRAGEN & CONTACT

Heb je een vraag voor ons? Vul het contactformulier in en krijg binnen één werkdag een reactie.