Carlos Croes werkt al 18 jaar als klinisch psycholoog met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Naast klinisch psycholoog is Carlos sinds kort ook manager van GGz Hulp Online. Hoe is GGz Hulp Online van de grond gekomen? Wat mogen we in de toekomst verwachten van GGz Hulp Online?

Hoe is GGz Hulp Online van de grond gekomen? En hoe ben jij in deze functie terechtgekomen?
GGz Hulp Online is ontstaan na de toezegging van de Raad van Bestuur dat er binnen GGz Centraal ruimte was voor innovatieve projecten. Samen met Hadewij Slootweg heb ik een plan bedacht om een digitale poli te starten, en zo de wachtlijsten van regio Flevoland te verkleinen. De Raad van Bestuur, welke zelf ook een digitale poli wilde voor heel GGz Centraal, gaf aan mij en Hadewij de opdracht om dit als project op te bouwen. We zijn gestart met het aannemen van een inhoudelijk leidinggevende, die na een half jaar koos voor een eigen digitale poli. Aan mij werd nadien gevraagd om de poli zelf te gaan leiden. Die kans heb ik gegrepen!

Wat is er volgens jou nodig om een goede leider/manager te zijn?
Wat mij betreft moet een leidinggevende beschikken over een duidelijke visie om een stip aan de horizon te blijven bieden. Iemand die goed snapt wat de doelgroep nodig heeft, en een klimaat kan neerzetten die medewerkers plezier geeft en trots biedt om onder hem te willen werken.

Hoe zou je jouw leiderschap omschrijven?
Ik ben zelf erg geneigd om een gelijkwaardige, transparante en open sfeer te scheppen, omdat ik in mijn hart geloof dat daardoor ruimte ontstaat om iedereen creatief en gemotiveerd te houden. Samen staan we per slot van rekening sterker, en niet door steeds te zeggen hoe het moet gaan. Maar, mochten er belangrijke besluiten genomen moeten worden, dan moet een leidinggevende dat ook durven doen. Ik geloof dat ik iemand ben die erg enthousiast kan raken van pionieren, innoveren en behandelen. Ik denk dat ik deze enthousiasme ook op anderen weet over te brengen.

Wat is de grootste uitdaging als manager bij GGz Hulp Online?
GGz Hulp Online wilt op vele gebieden nog groeien en er valt nog veel te ontwikkelen en te verbinden binnen de digitale behandelwereld. Dat betekent dat er veel tijd nodig is om met GGz Hulp Online deze stappen te ondernemen. De uitdaging zit er dan met name in dat ik genoeg tijd en aandacht overhoudt voor het team.

Hoe zie je de toekomst van GGz Hulp Online?
Zorg leveren op nationaal en internationaal niveau aan mensen die hoog complexe digitale zorg behoeven. Daarnaast zal GGz Hulp Online zich ook gaan richten op het uitbreiden van de behandelmogelijkheden met nieuwe digitale interventies zoals Virtual- en Augmented Reality, serious gaming, etc.

Je bent, naast Klinisch Psycholoog bij GGz Hulp Online, ook nog deels werkzaam als Klinisch Psycholoog in Almere. Wat is het grootste verschil tussen online behandelen en face-to-face behandelen?
Het grootste verschil is dat er een scherm tussen mij en de cliënt zit. Ik kan bijvoorbeeld iets minder goed zien wanneer er sprake is van lichamelijke verwaarlozing. Sommigen zien er netjes uit, maar hebben een vreemde geur om zich heen hangen als ze zich niet gewassen hebben. Bij anderen zie je alleen het gezicht, dus dan mis je wat informatie als je niet ziet hoe het lichaam reageert op bepaalde interventies. Maar voor alles bestaat ook een online oplossing, zoals de positie van de camera veranderen, of iemand vragen gehele in beeld te komen.

Wat zijn de voordelen van online behandelen ten opzichte van een face-to-face behandeling?
Dat je iemand de kans biedt om vanuit hun eigen veilige thuisomgeving een behandeling te volgen. Daarnaast kan er ook behandeld worden op uren die niet gangbaar zijn in de GGZ, zoals in de avond of in het weekend. Voor cliënten met onregelmatige werktijden of kinderen kan dat veel mogelijkheden bieden. Minder reizen naar de instelling wordt ook gezien als voordeel door zowel medewerkers als ook patiënten.

Welke eigenschappen vind je dat een psycholoog nodig heeft/moet hebben?
Empathie, met respect voor de cliënt en diens naastbetrokkenen en een gelijkwaardige houding vind ik van groot belang als basishouding van een psycholoog. Daarnaast zal een psycholoog binnen GGz Hulp Online uiteraard moeten weten welke evidence based behandelingen er zijn, en deze kunnen uitvoeren voor de doelgroep. Daarbij hoort ook enige flexibiliteit, creativiteit en ‘out of the box’ denken om digitale zorg voor deze doelgroep te kunnen bieden. Hiermee bedoel ik ook meer een transdiagnostische visie kunnen hanteren, naast de klantgerichte manier van kijken.