Michelle (32) is behandeld bij GGz Hulp Online voor haar stemmings- en angstklachten. Haar behandeltraject heeft iets langer dan drie maanden geduurd en is inmiddels afgerond. Wij hebben haar onlangs geïnterviewd over haar behandelervaringen. Er is gebruik gemaakt van fictieve namen/leeftijden om de privacy van de cliënt te waarborgen.

Oorspronkelijk was jij aangemeld voor een reguliere behandeling bij GGz Centraal. In jouw geval betekende dit dat je enige tijd moest wacht op een behandeling. GGz Centraal had echter een alternatief: een hoogintensieve behandeling, volledig online, zonder wachttijd. Maar wel, met een grote behandelmotivatie. Hoe dacht je over de optie ‘online behandelen’ toen je daarover werd gebeld?

Ik zat op het moment van aanmelden zo diep in de put dat het mij eerlijk gezegd niet uit maakte waar of bij wie ik in behandeling zou komen. Bij GGz Hulp Online kon ik vrijwel direct terecht en daar was ik heel dankbaar voor. Vanwege Covid-19 vond ik een online behandeling juist fijn. Ik kon in een veilige en voor mij bekende omgeving de gesprekken voeren. Dit zorgde ervoor dat ik mezelf veel makkelijker en sneller bloot kon geven.

Zijn enige twijfels over een online behandeling snel weggenomen? Wat maakte dat je akkoord ging met een online behandeling?
De weinige twijfels zijn tijdens de eerste gesprekken volledig verdwenen. Ik ben eerder in behandeling geweest op locatie, en in vergelijking is GGz Hulp Online (vooral bij iets als een angststoornis) een ideale oplossing. Geen stress of je op tijd op de juiste plek bent. Geen afleiding door een nieuwe omgeving. De aanpak was vakkundig en de apps/programma’s zijn zeer gebruiksvriendelijk.

Op de website staan verschillende voordelen van een behandeling bij GGz Hulp Online, denk aan: onafhankelijk van plaats (thuis) aan je behandeling werken, haalbare doelen stellen, een korte behandeltijd, je behandelomgeving is 24/7 bereikbaar. Zijn dit voor jou ook daadwerkelijk de voordelen van GGz Hulp Online?
Absoluut! Over een korte behandeltijd heb ik gemengde gevoelens, maar dit kan voor iedereen verschillen. Aan de ene kant is een kort en intensief traject een gezonde insteek en hebben we voor een groot deel mijn opgestelde doelen behaald. Aan de andere kant is de behandeling inmiddels afgerond en sta ik nog te tollen van de heftigheid. Door mijn thuissituatie (pandemie, momenteel in de ziektewet, drie keer per week gesprekken bij GGz Hulp Online) heb ik het gevoel dat ik drie maanden lang alleen maar met therapie bezig ben geweest, waardoor ik nu een beetje in een gat val. Misschien is een afbouwperiode (waarbij actieve therapie niet eens nodig is, maar waar puur wordt gemonitord hoe de vooruitgang verloopt) een goed idee bij dit type behandeling.

Hoe ervaar je de connectie met jouw behandelaar? Kan je helemaal jezelf zijn, ondanks dat je toch ‘tegen een scherm praat’?
Het contact via een cliëntenportaal in plaats van face-to-face maakte voor mij geen enkel verschil. De verbinding was goed en het beeld was scherp. En nogmaals, contact vanuit een veilige en voor mij bekende omgeving, achter mijn eigen bureau. Onbetaalbaar!

Hoe vaak per week heb jij contact gehad met jouw behandelaar? Is de behandelaar volgens jou voldoende betrokken in alles wat je hebt meegemaakt?
Ik heb in totaal contact gehad met drie verschillende dames. Alle behandelaren hebben mij op een professionele en warme manier behandeld. Er zijn realistische doelen gesteld en er werd goed naar mij geluisterd als ik aangaf dat ik een behandelmethode niet prettig vond. De behandelaren sloten goed op elkaar aan en het was duidelijk dat er voldoende onderling overleg was om mij de best mogelijke behandeling te geven. Pluim hiervoor!

Had de behandeling nog sneller gekund? Had je meer, of juist minder gesprekken willen hebben?
Drie maanden was voor mijn gevoel al heel snel. Je krijgt zo veel te verwerken en je moet zoveel gaan oefenen en in de praktijk gaan brengen, dat er wel dagen waarbij ik mentaal echt afgepeigerd was. Persoonlijk had mijn behandeling daarom misschien iets langer mogen duren. Een afbouwende periode om ‘handje vast te houden’ zou voor mij ideaal zijn geweest.

Als je iets had kunnen verbeteren binnen jouw behandeling, wat zou dat dan zijn?Praktijkoefeningen heb ik echt gemist binnen de behandeling. Helaas was dit door corona ook gewoon niet mogelijk. Dit is ook de reden dat de doelen die samen met mijn behandelaar heb opgesteld, deels niet behaald zijn. Maar dit is zeker niet erg! Door het behalen van de andere doelen heb ik goede hoop dat ik het laatste doel ook in mijn eentje kan volbrengen. Wat wil ik nog meer?

De discussie: online behandelen is minder effectief dan een face-to-face behandeling. In hoeverre ben jij het hier mee eens/oneens?
Dit vind ik echt klinkklare onzin! In gedachten houdend hoe ik deze behandeling heb ervaren, zou ik bij een eventueel noodzakelijk vervolg in de toekomst weer voor een online behandeling kiezen. Het scheelt tijd, geld en ongemak.

Hoe is het nu met je ten opzichte van voor de behandeling?
Zoals ik net al zei, had ik graag een afbouwende periode aan mijn behandeling vast willen plakken. Eén van mijn doelen is nog niet geheel bereikt, maar daar wordt aan gewerkt. Ik ben er nog lang niet. Dat werd ook niet verwacht. Maar ik ben een heel eind in de goede richting geholpen en ik heb al het gereedschap meegekregen om het zelf af te maken. Dank jullie wel!