Wij willen graag weten hoe u zich de laatste tijd heeft gevoeld. Wilt u bij elke vraag het cijfer voor het antwoord dat u het meest op u van toepassing is omcirkelen? Denk erom, het gaat bij deze vragen om hoe u zich de laatste tijd (in het bijzonder de afgelopen 4 weken) voelde, dus niet om hoe u zich in het verleden heeft gevoeld.

Zelftest Depressie

Kies "Volgende stap" om te beginnen met de zelftest.


zelftest angststoornis

Kies "Bekijk resultaat" om het resultaat van uw zelftest te bekijken