Amy werkt vanuit Spanje voor GGz Hulp Online. We hebben Amy onlangs geïnterviewd zodat je haar wat beter leert kennen en kunt zien op welke manier zij cliënten online behandelt.

Wat voor werk deed je voordat je bij GGz Hulp Online aan de slag ging?
Voordat ik bij GGz Hulp Online ben gestart, heb ik een tijd in Amsterdam gewoond en gewerkt. Ik heb onder andere in een klinische instelling gewerkt en later in een praktijkinstelling die gespecialiseerd is in het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek. Hier heb ik vooral veel gewerkt met cognitieve gedragstherapie en mentaliseren-bevorderende therapie. En ik gaf ik groepstrainingen gericht op het verbeteren van emotieregulatie. In januari dit jaar ben ik naar Spanje verhuisd. Als zelfstandig therapeut gaf ik online therapie aan Nederlandse cliënten die in het buitenland wonen. In mei ben ik gestart bij GGz Hulp Online.

Wat is je belangrijkste beweegreden om bij GGz Hulp Online werken?
Ik heb als zelfstandige goede ervaring opgedaan met het online behandelen van cliënten. Wat mij zo aanspreekt in het werken bij GGz Hulp Online is dat we met een volledig behandelteam werken. Dit betekent dat we als collega’s met elkaar mee kunnen denken en dat er verschillende professionals bij een behandeling betrokken kunnen zijn. Dit maakt dat een behandeling een stevige basis krijgt en dat er veel mogelijkheden zijn om aan iemand zijn klachten te werken. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend fijn dat ik mijn passie kan blijven doen vanuit Spanje.

Kun je beschrijving geven van je werkdag?
Als ik begin dan kijk ik als eerste op Karify of ik berichten of opdrachten van cliënten heb ontvangen en reageer ik daarop of geef ik feedback. Daarna starten we met het hele team onze dag middels een online overleg. Hier bespreken we of er nieuwe aanmeldingen zijn, of er cliënten zijn die een oriënterend gesprek zouden willen en of er andere zaken zijn die die dag geregeld moeten worden. Omdat we allemaal vanuit huis werken, is het fijn dat we op deze manier toch met elkaar in verbinding staan. We vinden het belangrijk dat cliënten zo snel mogelijk benaderd worden om ze te kunnen informeren over de behandeling. Vervolgens heb ik een aantal behandelsessies. Steeds als ik tussendoor ruimte heb, ga ik na of er nieuwe berichten van cliënten zijn en reageer daar op. Of ik bel even een collega om een praatje te maken. Ook aan het eind van de dag neem ik een moment om cliënten nieuwe opdrachten te sturen als ik dat heb afgesproken, of om feedback te geven over gemaakte opdrachten.

Je hebt vroeger ook in een behandelpraktijk gewerkt. Zit er volgens jou veel verschil tussen een face-to-face gesprek of een online gesprek?
Natuurlijk is er een verschil tussen een face-to-face gesprek en het online werken. Al is het alleen al omdat de cliënt in zijn eigen woonplek zit en ik vanuit huis werk. Vroeger moest ik eerst een cliënt ophalen uit een wachtruimte en een wandeling maken naar de gesprekskamer voordat het gesprek kon beginnen. Nu raken we gelijk in gesprek zodra we elkaar in beeld hebben. Ik merk dat het aan het begin belangrijk is om even samen met de cliënt te kijken naar wat een geschikte plek is om vanuit te videobellen. Het is belangrijk dat iemand voldoende privacy ervaart en zich genoeg op het gesprek kan concentreren. Hierna verlopen de gesprekken op natuurlijke wijze en heeft een sessie veelal dezelfde mogelijkheden als face-to-face. Daarnaast heeft het praktische voordelen voor een cliënt doordat er geen reistijd is.

Jullie bieden een kort intensief behandeltraject van 3 maanden. Is dat lastig voor jou als behandelaar? En hoe is dat voor je cliënten?
Als behandelaar moest ik best even wennen aan een kortere behandeltermijn. Maar ik heb gemerkt dat zo’n afgebakende periode ervoor zorgt we sneller focus aanbrengen in de behandeling. Samen met mijn cliënt kijken we heel gericht wat nodig is en waaraan we gaan werken. Doordat we elkaar vaker per week kunnen zien en ook tussentijds contact hebben via de opdrachten, zijn we actief met de therapie bezig. Dit helpt om al snel stappen te maken in het behalen van persoonlijke doelen. Natuurlijk is een termijn van drie maanden niet voor iedereen passend. Soms is het nog niet zo helder waar iemand aan wil werken of waar precies het probleem ligt. Juist om die reden is het van belang in de eerste fase goed te kijken waar we ons in de behandeling op gaan richten.

Kun je een voorbeeld geven van een e-health module die je vaak en met succes inzet?
Het is afhankelijk van de doelen van de cliënt welke module het beste aansluit. Daarnaast vind ik het ook binnen een module belangrijk om steeds te blijven kijken of de opdrachten ook passen bij de fase waar de cliënt is in de behandeling. Afhankelijk van waar we zijn in de behandeling, selecteer ik de opdrachten waarmee we werken. Een voorbeeld van een opdracht die in veel modules verwerkt zit, is het maken van een G-schema. Dit is een hulpmiddel om situaties te analyseren en te onderzoeken op wat je denkt, voelt en doet en wat daarvan de gevolgen zijn. Dit kan veel inzicht geven in het herkennen van denk- en gedragspatronen en het effect daarvan op iemand zijn leven. Dit inzicht kan helpen om in een latere fase van de behandeling te gaan kijken hoe je die patronen kan doorbreken.

Hoe vinden je cliënten het om zelfstandig online oefeningen te doen?
Dat is wisselend. Juist daarom is het belangrijk om steeds met de cliënt samen te kijken wat een manier is die voor hem het beste werkt. Er zijn cliënten die het fijn vinden om zelfstandig aan online opdrachten te werken. Ik geef hen online feedback, zodat ze over de opdracht verder kunnen nadenken en met die feedback weer verder aan de slag kunnen. Op die manier blijft er in de beeldbelsessies ruimte over voor andere onderwerpen. Maar er zijn ook cliënten die het prettig vinden om samen de opdrachten binnen de sessie te maken en te bespreken. Het kan fijn zijn om er op die manier samen over na te denken en waar nodig kan ik wat meer context en uitleg te geven bij wat er gevraagd wordt.

Wat is jouw definitie van een geslaagde behandeling?
Dat is voor mij als een cliënt een psychologische kaart van zichzelf heeft. Daarmee bedoel ik dat iemand beter weet wat zijn neigingen en patronen zijn. En ook beter weet wat hem helpt om daarmee om te gaan. Dit kan helpen om de klachten die iemand heeft te verminderen. Het is belangrijk om aan het begin van de behandeling de verwachtingen van de cliënt helder te krijgen. Wat verwacht hij van de behandeling? Wat denkt hij weer zelf te kunnen doen en hoe zal zijn leven er na de behandeling uitzien? Daar besteden we in het begin van de behandeling veel aandacht aan. Tussentijds en aan het einde van de behandeling kijken wat we daarvan behaald hebben. En wat de cliënt – met de geleerde vaardigheden uit de therapie – eventueel nog verder kan bereiken.