Voel je je iedere dag en al lange tijd (ernstig) somber? En kun je jezelf hier niet overheen zetten? Dan heb je misschien een depressie. Een depressie gaat soms voorbij, maar meestal niet vanzelf. Je kunt bij ons terecht voor behandeling.

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met een depressieve stoornis hebben wij een zorgprogramma ontwikkeld. Binnen dit programma kunnen we kiezen uit verschillende modules. Je kunt hierbij denken aan gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een ernstige stemmingsstoornis, die het dagelijks functioneren verstoort. Het gaat om mensen met een depressie of mensen met stemmingsklachten, bij wie de klachten zich met tussenpozen herhalen.

Er is sprake van een depressieve stoornis als je gedurende tenminste twee weken last hebt van minimaal 5 van de volgende symptomen:

 • een sombere stemming
 • vermindering van interesse of plezier
 • verminderde of toegenomen eetlust en/of gewicht
 • slaapproblemen
 • onrust of remmingen
 • moeheid of energieverlies
 • het gevoel hebben waardeloos te zijn of schuldgevoelens hebben
 • problemen met nadenken of concentreren
 • denken aan de dood of zelfdoding

Na vaststelling van de diagnose depressieve stoornis, kunnen wij je verder behandelen bij ggz hulp online. Als dit de geschikte vorm van behandelen voor je is.

Een depressie heeft ook invloed op het leven van je naasten. We betrekken hen ook graag bij de behandeling. Uiteraard in overleg met jou.
Je krijgt in de online behandeling een psychiater, klinisch psycholoog, gz psycholoog en een vaste behandelaar.
De psychiater is de regiebehandelaar  Hij is verantwoordelijk voor de behandeling met medicijnen. Samen met je vaste behandelaar – en zo mogelijk je naasten – stel je behandeldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en in het dossier. We kunnen pas behandelen als jij en de behandelaar het eens zijn over het behandelplan.

Na drie maanden evalueren we het resultaat. Met jou, je naasten, en de vaste behandelaar samen. Dan kijken we of we de behandeldoelen moeten bijstellen, de behandeling kunnen afsluiten of je kunnen doorverwijzen naar een poliklinische behandeling bij jou in de buurt. We gebruiken hierbij de zogenaamde ROM vragenlijsten.

We streven ernaar dat jij en je naasten weten wat een depressieve stoornis is. En wat de invloed van deze aandoening kan zijn op jou en je omgeving. We werken aan vermindering van de klachten en besteden aandacht aan je persoonlijk en maatschappelijk herstel. En we kijken samen hoe je een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen.

GGZ hulp online kent een uitgebreid behandelaanbod. Zowel individueel als in een groep. Er zijn verschillende behandelmodules. Sommige zijn standaard, maar er zijn ook keuzemodules. Samen met de behandelaar kies je welke modules het beste bij je passen.

Doelen van de behandeling zijn:

 • verminderen van de kenmerken van de ziekte
 • voorkomen van het ontstaan van nieuwe depressieve periodes
 • vergroten van therapietrouw
 • aanleren van ‘zelfmanagement’
 • bevorderen en versterken van eigen regie
 • begeleiden en ondersteunen van de naasten
 • handhaven en/of verbeteren van maatschappelijk functioneren

Binnen dit zorgprogramma bieden we verschillende behandelmodules aan.
Standaardmodules zijn:

 • psycho-educatie; ofwel uitleg over de ziekte en hoe je ermee om kunt gaan
 • activering/dagstructurering
 • consult over medicatie (dit bieden wij vaak voorafgaand aan de behandeling)
 • psychotherapie

Daarnaast kunnen we aanvullende modules inzetten, zoals:

 • relatietherapie
 • mindfulness voor mensen met depressie
 • sociale vaardigheidstraining
 • assertiviteitstraining
 • training impulsregulatie
 • training emotieregulatie
 • herstelgerichte activiteiten

Samen met de behandelaar kijk je welke behandeling het beste bij je past.

Bij ggz hulp online bieden we onze zorg binnen 3 maanden. Dit gebeurt ook helemaal online. Met je behandelaar bespreek je dan hoe vaak per week je elkaar ziet, welke behandelaren je ziet en hoe lang de sessies zijn. Ook krijg je wel eens huiswerk mee. Dat bespreek je van tevoren met je behandelaar. Je kunt ondersteuning krijgen bij het maken van je huiswerk. Jij mag zelf bepalen op welke dag en welk uur je afspreekt met één van onze behandelaren.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het programma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

 • veilig met je behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • online behandelmodules volgen en huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken

het behandelteam

wat vind je van onze zorg?

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, evaluaties met je behandelaar en een kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

meer informatie

wetenschappelijk onderzoek

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.

meer informatie

Ik dacht eerst dat een behandeling via mijn telefoon echt niets voor mij zou zijn. Het eerste contact voelde nog wat vreemd en afstandelijk maar nu gaat het eigenlijk heel goed en vind ik het contact erg fijn en kan ik ook rustig terug lezen wat wij ook alweer hebben afgesproken.

vragen en contact

Indien je het vragenformulier invult, krijg je binnen 1 werkdag een reactie.

veel gestelde vragen
contactformulier