Als je een nare en ingrijpende gebeurtenis hebt meegemaakt, kan dat op een later tijdstip in  je leven nog veel last veroorzaken. We spreken van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als je langer dan een maand na de traumatische gebeurtenis klachten hebt. GGZ hulp online biedt behandeling voor deze klachten.

Bij klachten kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • herbelevingen (flashbacks) of nachtmerries
 • schrikachtigheid of woede-uitbarstingen
 • somberheid
 • de neiging om bepaalde personen of plekken te vermijden die aan het trauma doen denken

Deze klachten veroorzaken behoorlijk wat beperkingen in je dagelijkse functioneren. Bijvoorbeeld op je werk of in je privéleven.

Een posttraumatische stressstoornis is goed te behandelen. Hiervoor zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan cognitieve gedragstherapie en EMDR. Het doel van de behandeling is dat je de ingrijpende gebeurtenis verwerkt, waardoor de klachten verdwijnen en je weer beter kunt functioneren.

GGZ hulp online biedt PTSS behandeling aan mensen vanaf 18 jaar. Aan mensen die lijden aan de gevolgen van vroegkinderlijke en langdurige heftige ervaringen.

Ben je op zoek naar behandeling gericht op trauma en de gevolgen ervan? En had een eerdere behandeling te weinig of geen effect?
Dan kun je in aanmerking komen voor deze behandeling.

Als je voldoet aan de eerdergenoemde PTSS criteria, dan kun je in aanmerking komen voor behandeling bij ggz hulp online. Als dit het geval is krijg je een uitnodiging voor een onderzoekstraject (diagnose) dat bestaat uit:

 • een kennismakingsgesprek – intake
 • een psychologisch onderzoek om PTSS te bevestigen
 • Psychologische behandeling in de vorm van Cognitieve gedragstherapie of EMDR
 • Behandelcontacten door andere disciplines gericht op verwerking
 • Ondersteuning

We werken met behandelaren die op meerdere manieren betrokken worden gedurende de behandeling. Jouw regiebehandelaar zal de procedure, werkwijze en de behandelvorm uitleggen. Jij hebt uiteraard keuze in welke behandelvorm je wil, en hoe dat eruit kan zien.

We staan naast je, zijn flexibel in onze planning en tijd en werken met jou samen om je klachten te verminderen. We houden rekening met je leefomgeving en je werksituatie. Wij vinden het belangrijk jou te steunen je leven op een voor jou waardevolle manier vorm te geven. De behandelingen die we aanbieden zijn onderzocht en effectief gebleken en we sluiten zo goed mogelijk aan bij wie jij bent.

Zodra je behandeling binnen ggz hulp online start, krijg je een regiebehandelaar toegewezen. Deze coördineert de behandeling en is verantwoordelijk voor je zorg.

Traumabehandeling bieden we in fases aan. Elk fase heeft andere doelen. En bij iedere fase kunnen we verschillende behandelonderdelen inzetten. De behandelaar legt jou verder uit wat dit inhoudt. Denk bijvoorbeeld aan EMDR, cognitieve gedragstherapie, een module ‘zelfbeeld’, een module ‘rouw’ of de module ‘slapen’.

Afhankelijk van de noodzaak, wensen en mogelijkheden, bepalen we samen hoe je behandeling eruit gaat zien. Je stelt samen met je behandelaar behandeldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en dossier. We kunnen je alleen behandelen als je het eens bent over het behandelplan.

We evalueren regelmatig de behandeldoelen. Het doel is om de behandeling te bieden binnen drie maanden. We maken hierbij ook gebruik van de zogenaamde ROM-vragenlijsten. 

De zwaarte van de behandeling kan verschillen. Van eens per week tot meerdere keren per week. Afhankelijk van de behoefte zie je naast je regiebehandelaar één of meer behandelaren. Met hen spreek je uiteraard af op welke dag en op welk tijdstip de behandeling plaatsvindt. En wanneer je je huiswerk maakt.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het programma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

 • veilig met je behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • online behandelmodules volgen en huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken

het behandelteam

wat vind je van onze zorg?

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, evaluaties met je behandelaar en een kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

meer informatie

wetenschappelijk onderzoek

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.

meer informatie

Ik dacht eerst dat een behandeling via mijn telefoon echt niets voor mij zou zijn. Het eerste contact voelde nog wat vreemd en afstandelijk maar nu gaat het eigenlijk heel goed en vind ik het contact erg fijn en kan ik ook rustig terug lezen wat wij ook alweer hebben afgesproken.

vragen en contact

Indien je het vragenformulier invult, krijg je binnen 1 werkdag een reactie.

veel gestelde vragen
contactformulier