Wij willen graag weten hoe u zich de laatste tijd heeft gevoeld. Wilt u bij elke vraag het cijfer voor het antwoord dat u het meest op u van toepassing is omcirkelen? Denk erom, het gaat bij deze vragen om hoe u zich de laatste tijd (in het bijzonder de afgelopen 4 weken) voelde, dus niet om hoe u zich in het verleden heeft gevoeld.

Zelftest Angst

Klik hieronder op het knop "volgende"

1. Ik voel me de laatste tijd gespannen.
2. Ik krijg de laatste tijd het angstige gevoel alsof er elk moment iets vreselijks zal gebeuren.
3. Ik maak me de laatste tijd ongerust.
4. Ik kan de laatste tijd rustig zitten en me ontspannen.
5. Ik krijg de laatste tijd een soort benauwd, gespannen gevoel in mijn maag.
6. Ik voel me de laatste tijd rusteloos.
7. Ik krijg de laatste tijd plotseling gevoelens van angst of paniek.


Uw Zelftest is afgerond.

Kies "Resultaten" voor resultaten van uw zelftest.