Angst is een veel voorkomend probleem. Als je angstig bent heb je de neiging sommige situaties te vermijden. Dit geeft op korte termijn verlichting van je gevoel van angst, maar op de langere termijn breidt de angst zich verder uit. Vermijding houdt angst in stand.
We spreken van een angststoornis als de angstklachten het dagelijkse functioneren belemmeren of een gevoel van lijden veroorzaken. Dit kan er toe leiden dat je leefwereld steeds kleiner wordt en je minder plezier uit het leven haalt.

Hoe behandelen wij angststoornissen?
Het goede nieuws is dat angststoornissen heel goed te behandelen zijn. In de behandeling leer je hoe je de negatieve angstgedachten ombuigt naar positieve, helpende gedachten. Ook leer je stap voor stap hoe je jouw vermijdingsgedrag doorbreekt en de confrontatie met je angst aan kunt gaan. Het doel hiervan is dat jij weer de baas wordt over je eigen angstgevoelens en de dingen weer kunt doen die je eerder niet durfde.

GGZ hulp online helpt je te kiezen uit verschillende behandelopties. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen. Aan het eind van de behandeling leer je hoe je kunt voorkomen dat de angstklachten weer terugkomen.

Voor mensen met:

 • een paniekstoornis, met plein- of straatvrees (agorafobie)
 • een sociale angststoornis
 • een piekerstoornis (gegeneraliseerde angststoornis)
 • een specifieke fobie
 • een dwangstoornis
 • verzameldwang
 • een huidpulk stoornis
 • een haartrek stoornis
 • een stoornis in de lichaamsbeleving
 • ziektevrees
 • angst of dwang op andere gebieden dan hierboven genoemd

Nadat je je hebt aangemeld, nemen wij binnen 48 uur contact met je op. In dit eerste gesprek bekijken wij samen of een digitale behandeling praktisch haalbaar is. Wij hebben een overzicht wanneer een behandelaar op korte termijn tijd heeft voor het intakegesprek. Dit is meestal binnen een week. Samen met jou bespreken wij wat het meest geschikte tijdstip is. Na de intake krijg je ook nog een kort gesprek met een psychiater of klinisch psycholoog die meteen de behandelmogelijkheden bespreekt. Degene die het intakegesprek heeft gedaan wordt ook je behandelaar.

De behandeling bij ggz hulp online duurt 3 maanden.

We staan naast je, zijn flexibel in onze planning en tijd en werken met jou samen om je klachten te verminderen. We houden rekening met je leefomgeving en je werksituatie. Ook vinden wij het belangrijk je te steunen om jouw leven op een voor jou waardevolle manier vorm te geven. De behandelingen die we aanbieden zijn onderzocht en effectief gebleken. We sluiten zo goed mogelijk aan bij wie jij bent.

We hebben veel behandelmogelijkheden binnen ggz hulp online. Bij de start van de behandeling bespreek je met de behandelaar je behandeldoelen. Het effect van de behandeling op je klachten meten wij door middel van vragenlijsten; dat noemen we ROM (RoutineOutcomeMonitoring). Ook kijkt je behandelaar regelmatig of jullie nog op het goede spoor zitten. Daarnaast evalueren wij regelmatig het verloop van de behandeling.
Aan het eind van de behandeling kijk je terug met je behandelaar. Deels door klachtenlijsten in te vullen, deels door terug te blikken op hoe de behandeling is gegaan. Wij vragen jou ook een evaluatieformulier (cliënttevredenheidsmeter) in te vullen.

Mocht ondanks alle inspanning de behandeling onvoldoende effect hebben gehad, dan kijken wij samen met jou waar je verder hulp bij nodig hebt.

We werken aan jouw behandeldoelen door middel van verschillende behandelmodules. Bijvoorbeeld gesprekken, therapieën of trainingen. Sommige modules zijn standaard en er zijn keuzemodules.

De behandeling is meestal gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Afhankelijk van o.a. de ernst van de klachten, eventuele andere problemen en eerdere behandelervaringen kiezen we samen de meest passende behandeling.

 • Cognitieve behandeling
  Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om een klachtgerichte behandeling. De nadruk ligt op de samenhang van gedachten, gevoelens en gedrag die met je angstklachten te maken hebben. Je leert de gedachten waar te nemen, te analyseren en te veranderen. Verder maken we samen een oefenprogramma. Hiermee ga je jezelf stapsgewijs blootstellen aan de situaties die angst oproepen. Dit noemen we ‘exposure’. Door exposure neemt de angst na verloop van tijd af.
  Sommige mensen hebben naast angstklachten last van andere problemen. Zoals afhankelijkheid, perfectionisme, relatieproblemen, onverwerkte trauma’s of gestagneerde rouw. Als het nodig is besteden wij hier in de behandeling ook aandacht aan.
 • Herstel
  Daarnaast besteden we aandacht aan je sociale herstel en kijken we hoe het gaat op je werk. Aan ons team is een ervaringsdeskundige verbonden die jou, als dit gewenst is, helpt je herstel zelf ter hand te nemen.

Bij ggz hulp online bieden we onze zorg binnen 3 maanden. Dit gebeurt ook helemaal online. Met je behandelaar bespreek je dan hoe vaak per week je elkaar ziet, welke behandelaren je ziet en hoe lang de sessies zijn. Ook krijg je wel eens huiswerk mee. Dat bespreek je van tevoren met je behandelaar. Je kunt ondersteuning krijgen bij het maken van je huiswerk. Jij mag zelf bepalen op welke dag en welk uur je afspreekt met één van onze behandelaren.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het programma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

 • veilig met je behandelaar communiceren via beeldbellen en chat
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • online behandelmodules volgen en huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken

het behandelteam

wat vind je van onze zorg?

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, evaluaties met je behandelaar en een kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

meer informatie

wetenschappelijk onderzoek

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.

meer informatie

Ik dacht eerst dat een behandeling via mijn telefoon echt niets voor mij zou zijn. Het eerste contact voelde nog wat vreemd en afstandelijk maar nu gaat het eigenlijk heel goed en vind ik het contact erg fijn en kan ik ook rustig terug lezen wat wij ook alweer hebben afgesproken.

vragen en contact

Indien je het vragenformulier invult, krijg je binnen 1 werkdag een reactie.

veel gestelde vragen
contactformulier